Disciplines zonder topsportschool

De Topsportschool wordt enkel georganiseerd in de disciplines Toestelturnen meisjes, Toestelturnen jongens en Acro.

Gymfed wil in de komende beleidsperiode – onder impuls van de nieuwe topsportmanager – inzetten op de uitbouw en de ontwikkeling van de discipline Trampoline en Tumbling. Twee disciplines met een ruime vertegenwoordiging in onze clubs en al heel wat internationale ervaring en bijhorende resultaten. Maar om deze meer gestructureerde topsportwerking te coördineren en vorm te geven, werden twee ontwikkelingscoördinatoren aangesteld: Stijn Avau (TRA-DMT) en Tine Van Bossuyt (TU). Zij zullen samen met de clubs en geëngageerde trainers een centrale werking en topsportvisie uitbouwen, waarbij het zwaartepunt nog steeds in de clubs ligt, maar waar er extra mogelijkheden zijn voor beloftevolle en talentrijke springers.

Voor grote internationale wedstrijden (EK/WK) wordt een aparte selectieprocedure opgesteld in alle disciplines. Deze procedure wordt goedgekeurd door de Koninklijke Belgische Turnbond en ruim voor de betreffende wedstrijd gepubliceerd.